Dewiswch eich iaith

Joomla Template

Swyddogion

 CYMDEITHAS AMAETHYDDOL LLANBEDR PONT STEFFAN

Presidents— Mr & Mrs Emyr Jones, Teify Forge, Cwmann

Vice-Presidents— Mr & Mrs Bleddyn Williams, Cnwc y Fallen Cellan Milfeddygon Anrhydeddus/Hon.

Veterinary Surgeons— Steffan Vets, 5 High Street, Lampeter Prostock

Hon. Medical Officers— Lampeter Medical Practice, Taliesin Surgery, Bridge Street,

Lampeter Announcers— Mr Gwynne Davies, Mr Andrew Jones, Mr Andrew Morgan

Cadeirydd/Chairman— Mr Daniel Morgan, Penparc, Silian

Is-Gadeirydd/Vice-Chairman— Mr David Davies, Gwarffynnon, Silian

Ysgrifenyddion/Secretaries— Miss C Jones, Undergrove, Pentrebach & Miss E Price, Gelli, 1 Bryn Steffan, Llanbedr Pont Steffan

Trysorydd/Treasurer— Mr Terry Davies, Murmur Teifi, Cae Ram, Cwmann

Trysorydd Cynorthwyol/Assistant Treasurer— Mr Bedwyr Davies, 21 Cwrt Deri, Cwmann 

HONORARY LIFE MEMBERS

Mr John P. Davies, Bryn Castell, Lampeter; Mr T. E. Price, Gelliwrol, Cwmann; Mr Andrew Jones, Cwmgwyn, Lampeter; Mr A. R. Evans, Maes yr Adwy, Silian; Mrs Gwen Jones, Gelliddewi Uchaf, Cwmann; Mr Gwynfor Lewis, Bronwydd, Lampeter; Mr Aeron Hughes, Pontfaen, Lampeter; Mrs Gwen Davies, Llys Aeron, Llanwnen; Mr Ronnie Jones, 14 Penbryn, Lampeter; Mr Ieuan James, Ael y Bryn, Maestir Rd, Lampeter.

COMMITTEE MEMBERS

Mr D. Davies, Gwarffynnon, Silian; Mr C. Evans, Ffynnonfair, Lampeter; Mr I. Evans, Arosfa, Cellan; Mr J. Green, Blaenplwyf, Lampeter; Misses Meinir a Sioned Green, Nantgwyn, Llanfair Road; Mr G. Hicks, Springfield, Aberaeron; Miss Hâf Hughes, Cwmere, Felinfach; Mr Andrew Jones, Felindre Uchaf, Cwmann; Mr D. Jones, Llanfair House, Llanfair Road; Mr and Mrs D. Jones, Ffosyffin, Cellan; Mr G. Jones, Cilerwisg, Maestir; Mr Dafydd Lewis, Pantmeinog, Cwmann; Mr Clive Mills, Ffynnonfair, Lampeter; Mr A. J. Morgan, Morgan & Davies, 12 Harford Square, Lampeter; Mr D. Morgan, Penparc, Silian; Mr Haydn Richards, Lowtre, Llanwnnen; Mr G. Russell, Coedeiddig Fawr, Cwmann; Mr Andrew Williams, Ffosgoy, Cellan; Mr Bleddyn Williams, Cnwc y Fallen, Cellan; Mr D. Williams, Dolaugwyrddion Isaf, Lampeter; Mr John Morgan, Penparc, Silian; Mr Dafydd Mills, Ffynonfair, Lampeter; Miss Eira Price, Gelli, 1 Bryn Steffan, Lampeter; Mr Geraint Jones, Islwyn, Lampeter; Mr Rhys a Mrs Rhian Williams, Bayliau, Cellan; Mr R. Jarman; Mr Elgan Hughes, Brodawel, Silian; Mr Hugh Jones, 1 Bryn Steffan, Lampeter; Dafydd, Mared, Nia a Guto Jones, Llanfair Fach; Llion a Becca Russell, Sioned a Iestyn Russell, Coedeiddig Fawr; Berwyn Hughes, Cwmhendryd; Meryl Davies, Dihewyd; Morgan, Owain a Tomos Jones, Felindre Uchaf; Elin Vaughan-Miles, Wern Newydd; Dylan a Louise Jones, Nantgaredig; Simon Jones, Sarnau, Trelech; Carwyn Lewis, Cwmann; Mr Emyr Richards, Goedwig, Lampeter; Mr Edward Davies, Llyshelyg, Falcondale Drive; Mr & Mrs Nigel Davies (Gwili Jones); Mr & Mrs Arwyn Davies, Pentre, Llanfair; Mr C Lewis, Gwarcoedeinon, Llanwenog; Mr M Frost, Maestir Farm, Lampeter; Mr D Jenkins, Castell, Llanfair Road.

 

SCHEDULE AND EXECUTIVE COMMITTEE

Cadeirydd/Chairperson—

Mr Daniel Morgan, Penparc, Silian

Is-Gadeirydd/Vice-Chairperson—

Mr David Davies, Gwarffynnon, Silian

Ysgrifenyddion/Secretaries—

Miss Carys Jones, Undergrove, Pentrebach & Miss Eira Price, Gelli, 1 Bryn Steffan, Llanbedr Pont Steffan

Trysorydd/Treasurer—

Mr Terry Davies, Murmur Teifi, Cae Ram, Cwmann

Trysorydd Cynorthwyol/Assistant Treasurer—

Mr Bedwyr Davies, 21 Cwrt Deri, Cwmann

Field Director:

Mr John Green, Nantgwyn, Llanfair Road, Lampeter

Health and Safety Officer / Bio-Security Officer:

Mr Clive Mills, Ffynnonfair

Trade Stand Stewards:

Chief Steward: Mr David Jones, Llanfair House Stewards: Mr J. Green, Blaenplwyf; Mr A Hughes, Pontfaen; Mr B Hughes, Cwmhendryd; Mr D. Jones, Llanfair Fach; Mr S. Jenkins, Castell Chief Gate Stewards: Mr G. Russell, Coedeiddig; Mr G. Hicks, Springfield

Gate Stewards:

Mr Andrew Williams, Ffosgoy; Miss Sioned Russell & Mr Iestyn Russell, Coedeiddig Fawr; Simon Jones & Rhian Jones, Sarnau, Trelech; Llion & Becca Russell, Cwmann; Mr Dylan Davies; Mr Dai Williams, Dolaugwyrddion

Parade Marshalls:

Mr D Jones, Llanfair Fach (Cattle); Mr J Green, Blaenplwyf (Horses)

Office Steward:

Mrs Ann Hughes, Pontfaen, Lampeter

Cup/Trophy Stewards:

Sheep & Goats– Chief Steward: Mrs Ann Williams, Cnwc y Fallen, Cellan Mr Bleddyn Williams, Cnwc y Fallen, Cellan. Cattle – Chief Steward: Mr Ron Thomas

STIWARDIAID/STEWARDS

Adran y Gwartheg/Cattle Section

Chief Stewards:

Mr D. Davies, Gwarffynnon; Mr I. Evans, Arosfa; Mr A. Hughes, Pontfaen; Mr Dafydd Jones, Llanfair Fach

Stewards:

Mr Berwyn Hughes, Cwmhendryd; Mr Ron Thomas; Dewi Williams ac Enfys Evans, Esgairmaen; Alun Jones, Glanrhyd, Parcyrhos; Edward Davies, Llys Helyg

Adran y Ceffylau/Horse Section

Chief Steward: Miss Meinir Green Horse

Section Secretary: Miss Carys Jones (Tel. 07890332716)

Stewards: Mr J. Green; Miss Sioned Green, Nantgwyn; Miss Mared Jones, Llanfair Fach; Mr Dafydd Jones, Ffosyffin; Mr D. Williams, Dolaugwyrddion; Mr Guto Jones, Miss Nia Jones, Llanfair Fach; Mr Sion Jones, Troedrhiw; Mr Richard Morgan & Mr Gethin Morgan, Llys Penparc; Mr Daniel Morgan, Penparc; Mrs Eryl Evans, Tanygraig

Adran y Defaid/Sheep Section

Chief Steward: Mr Rhys Williams, Bayliau

Stewards: Owain & Tomos Jones, Felindre Uchaf; Mr Dafydd Mills, Ffynnonfair; Wyn, Meinir, Dafydd & Daniel Jones, Hendai; Geraint Jones, Iswlyn; Phillip Moore, Rhiw, Rhydcymerau; Jonathan Jones, Derigoch; Eilir, Carys a Dilwyn Jones, Dremddu; Gareth, Huw & Rhys Jones, Cilerwisg.

Adran y Geifr/Goat Section

Chief Steward: Alison Logan, Gwarcoed, Maestir Angora Stewards: Ian & Chris Pritchard, Cwm Cottage, Clos-y-graig, Drefach Felindre