Dewiswch eich iaith

Joomla Template

Noddwyr a Hysbysebwyr

Hoffai Pwyllgor y Sioe ddiolch i'r noddwyr canlynol am eu cefnogaeth.

Agri Lloyd International Ltd c/o Rhian Rees Cyf (07866 904413)
Arnold Davies Vincent Evans, Solicitors, 33 High Street, Lampeter
Mr Meirion Botwood, ACT Farm Supplies, Pontrhydfendigaid
Bwydydd Castell Howell Foods, Cross Hands
Cegin Cwm Gwaun, Penralltddu, Pontfaen, Fishguard
Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan / Lampeter Town Council
Alan & Erika Davies, Felinban, Capel y Groes, Llanwnnen
Mrs Catrin Davies, Dere i Dorri, Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
D J Fuels Ltd, Ammanford
Mr John Davies, Tynlofft, Silian
Mr J P Davies, Bryncastell, Ffordd Llanfair, Llanbedr Pont Steffan
Douglas Bros, The Yard, Cwmann
Dunbia, Teify Park Abattoir, Llanybydder
Dyfed Angora Goat Society, c/o Dot Tyler Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Mr & Mrs D C Evans, Tanygraig, Silian
UAC (FUW), Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan
Grenville D Evans, Builder, Gwelybryn, North Road, Lampeter
Mr Rhythwyn a Mrs Gwyneth Evans, Maes yr Adwy, Silian
Greenlands Insurance Services Ltd, Aberystwyth
G T & E Feeds, Tonn, Llandovery
Heygates Ltd c/o Rhian Rees Cyf (07866 904413)
Genus Ltd (Semen Vouchers)
Gwasg Gomer, Parc Menter Llandysul, Llandysul
Dafydd a Delyth Jones, Ffosyffin, Cellan
Gwili Jones, Llanbedr Pont Steffan
J & E Woodworks, Barley Mow, Lampeter (01570 422 141)
Mr Ieuan James, Aelybryn, Maestir Road, Lampeter
Gwyndaf James, Alta Cymru, St Clears
W T Jarman & Sons, Barley Mow, Lampeter
Mr Andrew Jones, Cwmgwyn, Pentrebach
Mr & Mrs Ronnie Jones, 14 Penbryn, Lampeter
LAS, Tregaron Road, Lampeter
LHP Accountants, Bridge Street, Lampeter
Lampeter Agricultural Discussion Group
W D Lewis a’i Fab, Melin Mark Lane, Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan
Llaeth Gwarffynnon Milk, Silian, Llanbedr Pont Steffan
Llaeth Llanfair, Llanfair Fach, Llanfair Clydogau, Llanbedr Pont Steffan
Lloyds Animal Feeds (Stephen Griffiths)
Mrs Vivienne Lockton, Preseli Mohair Centre, Dolau Isaf, Mynachlogddu
Morgan & Davies, Estate Agents, Lampeter
NickH Taxis, Y Creuddyn, Lampeter
NFU, Aberaeron and Tregaron
Alec Page Blacksmith, Barley Mow, Lampeter
Pencefn Feeds, Pencefn Drysgol, Tregaron
Eira Price, Gelli, 1 Bryn Steffan, Llanbedr Pont Steffan
Roberts Garden Centre, Barley Mow, Lampeter
Steffan Vets, High Street, Lampeter
Tanygroes Rosettes, High Street, Lampeter
Teifi Taxis (Tel: 07999 567 777)
Teifi Valley Water Wells, Maestir, Lampeter
Daniel Thomas (Gof), Llysneuadd, Llanybydder
Roy Thomas Farm Supplies Ltd, Dyfed Stores, Llanybydder
Ruth Thomas Solicitor, The Mill, Cwrtnewydd
Tregaron Trading Services, Neuaddlas, Tregaron (01974 298 380)
Volac International Ltd, Felinfach
Mr D Williams, Dolaugwyrddon Isaf, Pentrebach, Llanbedr Pont Steffan
Geraint Williams, Tynllyn, Llanwnnen
Wynnstay Group plc, Eagle House, Llansantffraid, Powys

 

Hefyd, hoffai'r Pwyllgor ddiolch i'r hysbysebwyr isod.